• Pomagamy wszystkim zatrzymanym kierowcom
 • Załatwiamy wszystkie niezbędne formalności
 • Reprezentujemy kierowców przed sądem
 • Walczymy o warunkowe umorzenie sprawy

Jazda po alkoholu – kary i zatrzymanie prawa jazdy

Jazda po alkoholu w zależności od ilości promili we krwi, może zostać określona jako wykroczenie lub przestępstwo. Największe problemy pojawiają się w sytuacji, gdy nietrzeźwy kierowca doprowadzi do kolizji. Jakie są kary za jazdę po alkoholu i co grozi za złamanie art. 244 kk? Na czym polega procedura odzyskania prawa jazdy po alkoholu?

Jazda pod wpływem alkoholu dla kierowcy może zakończyć się:

 • grzywną,
 • zakazem prowadzenia pojazdów,
 • ograniczeniem wolności – to np. przymusowe prace społeczne,
 • pozbawieniem wolności – karą więzienia.

W przypadku drugiego skazania za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości stosowany jest dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów – chyba, że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami (art. 42 § 3 kodeksu karnego w związku z art. 178a § 4 kodeksu karnego).

Jazda po alkoholu – dopuszczalne promile w organizmie        

Ile promili można mieć w organizmie prowadząc samochód? Oczywiście dla bezpieczeństwa swojego, współpasażerów oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego, jazda po alkoholu nie jest wskazana, bez względu na spożytą ilość. Należy jednak wiedzieć iż prawo w Polsce zezwala na jego niewielką zawartość, jaką?

W Polsce dopuszczalna norma w 2020 r. wynosi do 0,2 promila zawartości alkoholu we krwi. W przypadku, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi, bądź prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu mowa już o użyciu alkoholu.

W polskim prawie wyróżnia się dwie sytuacje:

 • stan po użyciu alkoholu – gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi, bądź prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu albo posiadania w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.
 • stan nietrzeźwości  – gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi, bądź prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5 ‰ alkoholu lub posiadania w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Kary za jazdę po alkoholu

Co grozi za jazdę po alkoholu? Kary za jazdę po alkoholu są zależne od sytuacji – inna będzie za stan nietrzeźwości, a inna jeśli zawartość w organizmie wynosi, bądź prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu albo posiadania w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Za wykroczenie po spożyciu alkoholu kierowcy grozi:

 • grzywna od 50 zł do 5000 zł,
 • utrata prawa jazdy i zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 6 miesięcy lub dłużej (do 3 lat),
 • 10 punktów karnych,
 • kara aresztu od 5 do 30 dni.

Za popełnienie przestępstwa, czyli jazdę w stanie nietrzeźwości kierującemu pojazdem grozi:

 • zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 3 lata,
 • 10 punktów karnych,
 • grzywna zależna od dochodów kierowcy,
 • ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do 2 lat,
 • świadczenie pieniężne od 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Zatrzymanie prawa jazdy

Zatrzymanie prawa jazdy po spożyciu alkoholu to jedna z najpoważniejszych konsekwencji z punktu widzenia kierowcy. Jeśli chodzi o możliwość jego odzyskania to będzie ono uwarunkowane całokształtem postępowania, które zależy nie tylko od policji i prokuratury, ale w dużej mierze od adwokata.

Warto wiedzieć iż zatrzymanie prawa jazdy po alkoholu w sytuacji wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne trwa krócej niż w sytuacji wyroku skazującego. Warto mieć również na uwadze, iż istnieje możliwość wniesienia zażalenia oraz odwołania się od postanowienia w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy.

Co grozi za złamanie art. 244 kk lub art. 178 kk?

Co grozi za złamanie art. 244 kk? Artykuł ten wprowadza odpowiedzialność karną za jazdę na zakazie prowadzenia pojazdów. Za złamanie grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. By mieć szansę na złagodzenie jej wymiaru, warto skontaktować się z adwokatem.

Co istotne, do takiej sprawy należy podejść z pełną powagą. W przypadku sprawy karnej dotyczącej art. 244 kk, warunkowe umorzenia postępowania nie ma zastosowania, ponieważ postępowanie karne dotyczy osoby poprzednio karanej.

Co grozi za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów? Zgodnie z art. 178a kk, który dotyczy przestępstw związanych z jazdą po alkoholu lub innym środku odurzającym, przewidywana jest odpowiedzialność karna za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Następny przepis, czyli art. 178a § 4 kk, wprowadza zaostrzoną odpowiedzialność karną dla osób, które były wcześniej prawomocnie skazane za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, bądź pod wpływem środka odurzającego. W przypadku popełnienia czynu określonego w tym artykule, zagrożeniem jest dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Jak odzyskać prawo jazdy po alkoholu?  

Jak wygląda procedura odzyskania prawa jazdy po alkoholu? W sytuacji, gdy prawo jazdy jest zatrzymane przez policję to stosowne postanowienia są wydawane przez prokuratora.

Proces odzyskiwania prawa jazdy za jazdę po alkoholu głównie może polegać na zaskarżeniu do sądu postanowienia wydanego przez prokuratora. Termin na zaskarżenie takiego postanowienia to 7 dni licząc od dnia jego doręczenia.

Co istotne, w sytuacji warunkowego umorzenia postępowania karnego, dotyczącego jazdy po alkoholu, prawo jazdy może być zatrzymanie na okres jednego roku. W takim przypadku kierowca nie ma obowiązku ponownego zdawania egzaminu.

Jazda po alkoholu – adwokat         

Adwokaci w naszej kancelarii prawnej zapewniają profesjonalną pomoc na terenie całego kraju osobom zatrzymanym za jazdę pod wpływem alkoholu. Praktyka pokazuje, że niezmiernie istotny jest jak najszybszy kontakt z adwokatem, który opracuje odpowiednią taktykę procesową oraz będzie reprezentował klienta przed prokuraturą, policją, a także sądem. Prawnicy kancelarii dysponują doświadczeniem zdobytym w setkach spraw, w których świadczyli pomoc osobom zatrzymanym za jazdę pod wpływem alkoholu.

W codziennej pracy wyróżnia nas profesjonalizm oraz indywidualna analiza każdej sprawy. Wybierając nasze usługi będą Państwo informowani o działaniach podejmowanych przez prawników, co umożliwi aktywne uczestniczenie w przebiegu postępowania.

Ścieżka pomocy

 • 1

  Kontakt z nami, dostarczenie niezbędnych dokumentów, powierzenie nam sprawy za jazdę po alkoholu

 • 2

  Złożenie wniosku do Sądu o umorzenie sprawy

 • 3

  Pomyślny wyrok Sądu, uzyskanie warunkowego umorzenia sprawy

Formularz kontaktowy

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, opisz sprawę, w której potrzebujesz pomocy.
Nasi adwokaci skontaktują się z Tobą telefonicznie lub mailowo – zwykle odpowiadamy w ciągu kilku godzin.

E-mail sekretariat@adwokat20.pl

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie uzyskania odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość.