Podstawą poniższej klauzuli informacyjnej w zakresie stosowanej polityki prywatności strony internetowej adwokat20.pl oraz powiązanych z nią adresów poczty elektronicznej jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Administratorami Państwa danych osobowych są: adwokat Piotr Kozłowski, adwokat Bernard Długosz oraz adwokat Damian Kuchta. Kontakt z ww. osobami jest możliwy do zrealizowania w formie korespondencyjnej (ul. Targowa 35; 90-043 Łódź), telefonicznej oraz mailowej (sekretariat@adwokat20.pl). Numery telefonów do administratorów podane są na stronie internetowej adwokat20.pl w zakładce „Kontakt”.

Informujemy, że w związku z korzystaniem ze strony internetowej adwokat20.pl oraz powiązanych z nią adresów poczty elektronicznej, przetwarzamy Państwa dane osobowe. Przekazane przez Państwa dane osobowe używane są  wyłącznie w zakresie konkretnego zgłoszenia oraz w celach kontaktowych związanych z przedmiotem działalności adwokackiej administratorów. W przypadku nienawiązania współpracy z administratorami, Państwa dane osobowe zostaną skasowane po upływie 5 miesięcy.

Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. d RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Przysługują Państwu następujące uprawnienia w zakresie danych osobowych:

 1. Prawo dostępu do treści danych osobowych;
 2. Prawo uzyskania od administratora potwierdzenia przetwarzania danych osobowych;
 3. Prawo do sprostowania oraz uzupełnienia danych osobowych;
 4. Prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do zapomnienia”);
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 6. Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 7. Prawo do żądania przeniesienia danych osobowych;
 8. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 9. Prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

Powyższe uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt z Administratorami danych osobowych.

Informujemy, że dokonując zgłoszenia poprzez wysłanie wiadomości mailowej albo wysyłając formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej adwokat20.pl, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez administratorów w zakresie konkretnego zgłoszenia oraz w celach kontaktowych związanych z przedmiotem działalności adwokackiej administratorów. Tym samym potwierdzają Państwo również, że są świadomi praw wynikających z postanowień RODO.

Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Administratorzy korzystają z technologii plików Cookies w celu gromadzenia informacji o preferencjach użytkowników strony oraz statystyk wejść na stronę. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

Formularz kontaktowy

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, opisz sprawę, w której potrzebujesz pomocy.
Nasi adwokaci skontaktują się z Tobą telefonicznie lub mailowo – zwykle odpowiadamy w ciągu kilku godzin.

E-mail sekretariat@adwokat20.pl

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie uzyskania odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość.